มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น จำนวน 12 ชั่วโมง
14/11/2562

Card image cap