มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 27 มกราคม 2563

27/01/2563