มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประกาศ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง การเลื่อนกำหนดการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

09/03/2563