มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

31/10/2562