มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Guanyang Secondary School จากประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

08/11/2562