มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Guanyang Secondary School จากประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ
08/11/2562

Card image cap