มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Multilaw academy เข้าเยี่ยมชม มูลนิธิขาเทียมฯ

03/08/2559