มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม

19/09/2562