มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมถวายพวงมาลา ร.9 วันอาทิตย์ที่13 ตุลาคม พ.ศ.2562

13/10/2562