มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ชาวไทยใน เยอรมัน - พะเยา - คีล จากประเทศเยอรมัน มอบเงินบริจาคมูลนิธิขาเทียมฯ

20/08/2562