มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ชาวไทยใน เยอรมัน - พะเยา - คีล จากประเทศเยอรมัน มอบเงินบริจาคมูลนิธิขาเทียมฯ
20/08/2562

Card image cap