มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท จาก กิจกรรม “U Make A Difference”

19/09/2562

Card image cap