มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดสงขลา ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

26/07/2562