มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11/07/2562

Card image cap