มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11/07/2562