มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบบริจาคผลิตภัณฑ์พลาสติก Random Copolymer Polypropylene เพื่อสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

05/07/2562