มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหาร Center of Medical Rehabilitation เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

05/07/2562