มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหาร Center of Medical Rehabilitation เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ
05/07/2562

Card image cap