มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บุลลากรทั้งหมดของมูลนิธิฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
20/04/2559

Card image cap