มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯจัดพิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนากายอุปกรณ์

20/12/2561