มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นารดาคลินิก ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ

04/06/2562