มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

03/06/2562