มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 152 ของมูลนิธิขาเทียมฯ ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาด ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

01/06/2562