มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. รอ.มล.นพ.พุฒิพงศ์ เทวกุล พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”

23/10/2561