มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น. นพ.วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการ ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจากโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง

25/10/2561

Card image cap