มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากิจกรรมบำบัด

25/10/2561