มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจำนวน 12 ชั่วโมง

20/12/2561