มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. Mr.Axel Hass พร้อมคุณแพรว ภรรยา เข้าร่วมบริจาคเงิน ในนาม " ชาวไทยในเยอรมัน " จำนวน 61,150 บาท

10/09/2561