มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น. โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท จาก กิจกรรม “U Make A Difference”

25/09/2561