มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงาน A-PLAS 2018, ASEAN Community Plastic Exhibition ณ Hall 101-102 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

22/09/2561