มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องใน วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม

01/10/2561