มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระนารายณ์มหาราช

11/07/2561