มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระนารายณ์มหาราช
11/07/2561

Card image cap