มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ วัดกลางใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

19/07/2561