มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ
14/03/2561

Card image cap