มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

14/03/2561