มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง

11/02/2561