มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 11 ประจำปีงบประมาณ 2561

08/01/2561

Card image cap