มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ
15/01/2561

Card image cap