มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ
22/11/2560