มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

22/11/2560