มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ
06/12/2560

Card image cap