มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาชิก Lions Club of Kuala Lumpur (Host) เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

06/12/2560