มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิพร้อมทั้งเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

06/12/2560