มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน

ที่
ชื่อเรื่อง
วันที่ลงข่าว
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดสงขลา ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง 26/07/2562 อ่านต่อ
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 152 ของมูลนิธิขาเทียมฯ ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาด ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 01/06/2562 อ่านต่อ
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ วัดกลางใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19/07/2561 อ่านต่อ
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง 25/05/2561 อ่านต่อ
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 31/03/2561 อ่านต่อ
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง 11/02/2561 อ่านต่อ
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสระแก้ว 20/12/2560 อ่านต่อ
ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 21/07/2560 อ่านต่อ