ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ แผนกประถม ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมพร้อมทั้งเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม     5 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 - 16.00 น. ตัวแทนอาจารย์และนักเรียน แผนกประถม จากโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ และกระบวนการทำขาเทียม นวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ได้รับมอบบริจาคอะลูมิเนียมจาก
โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ โดยทางมูลนิธิขาเทียมฯจะนำอลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริจาคไปขาย เพื่อนำเงินมาซื้ออุปกรณ์ทำขาเทียมต่อไป ในนามของมูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบคุณสำหรับการบริจาคเพื่อผู้พิการขาขาดที่ยากไร้