ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ     7 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับ อาจารย์กานต์ชัญญา แก้วแดง และนางสาวอัจฉรา คำฝั้น พร้อมทั้งนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงภาคเช้า จำนวน 48 ท่าน และในภาคบ่าย จำนวน 36 ท่าน  โดยคณะนักศึกษาได้รับฟังบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลนิธิขาเทียมฯ และการดำเนินงานพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตขาเทียม ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนใส่ขาเทียม และการดูแลผู้พิการขาขาด รวมทั้งนวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่