ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     23 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทรงเป็นประธานประชุมสามัญประจำปี 2561 พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมมูลนิธิขาเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาการทำขาเทียมให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล
ในการนี้ ได้พระราชทานขาเทียมแก่คนพิการขาขาด จำนวน 3 คน คนแรกเป็นเด็กชาย อายุ 7 ปี เป็นโรคพิการแต่กำเนิดขาขาด 2 ข้าง ระดับข้อเข่าขวา และระดับใต้เข่าซ้าย คนที่สองเป็นเด็กชาย อายุ 5 ปี ขาขาดระดับใต้เข่า 2 ข้าง เนื่องจากโรคพิการตั้งแต่กำเนิดเช่นกัน ส่วนคนที่สาม เป็นชายอายุ 47 ปี ขาขาดระดับใต้เข่าซ้าย จากการเหยียบกับระเบิด โดยเป็นตัวแทนรับพระราชทานขาเทียมให้แก่ผู้ถูกกับระเบิดจำนวน 14 คน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมารับบริการขาเทียมที่มูลนิธิขาเทียมฯ