ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ      15 มกราคม 2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้การต้อนรับนักศึกษากายภาพบำบัดจาก School of Physical Therapy & Rehabilitation Science มหาวิทยาลัย The University of Montana ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 11 ท่าน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ โดยผู้เข้าเยี่ยมขมได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมในการศึกษาดูงานขั้นตอนการทำขาเทียมโดยวิธี Sand Casting รวมทั้งขั้นตอนการติดต่อเพื่อส่งผู้พิการขาขาดมาทำขาเทียม  และนวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะได้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางกายภาพบำบัดในประเทศไทยต่อไป