ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิพร้อมทั้งเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ     6 ธันวาคม 2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.00 น. ตัวแทนอาจารย์และนักเรียน แผนกประถม จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ และกระบวนการทำขาเทียม นวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ได้รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,325 บาท เพื่อใช้สมทบทุนสำหรับการดำเนินงานในการทำขาเทียมและรับมอบบริจาคอะลูมิเนียมจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โดยทางมูลนิธิขาเทียมฯจะนำเงินและอลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริจาค นำมาสร้างประโยชน์สูงสุด    ในการทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดยากไร้ โอกาสนี้ทางมูลนิธิขาเทียมฯขอขอบคุณอย่างสูงที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯและให้โอกาสกับผู้พิการขาขาดมาโดยตลอด