ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

สมาชิก Lions Club of Kuala Lumpur (Host) เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ     6 ธันวาคม 2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 - 13.00 น. รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้การต้อนรับสมาชิกจาก Lions Club of Kuala Lumpur (Host)  จำนวน 5 ท่าน โดยบรรยายเบื้องต้นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมูลนิธิขาเทียมฯ และการดำเนินงานพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการทำขาเทียม และ นวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่