ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ     22 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ตัวแทนโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่จำนวน 7 ท่าน ได้เข้ามอบอะลูมิเนียมเพื่อสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ โดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ
โดยทางมูลนิธิขาเทียมฯจะนำอะลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริจาคไปขายเพื่อนำเงินมาสร้างประโยชน์ ในการทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดยากไร้ โอกาสนี้ทางมูลนิธิขาเทียมฯขอขอบคุณอย่างสูงที่ร่วมสนับสนุน