ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม     9 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 32 ท่าน นำโดย คุณ นฤมล สุมินทร์ และ คุณวชิราพร  วิทยานิล  ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานขั้นตอนการทำขาเทียมโดยวิธี Sand Casting และขั้นตอนการติดต่อเพื่อส่งผู้พิการขาขาดมาทำขาเทียม  และนวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะได้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน กระบวนการวิชา กายอุปกรณ์เทียมเบื้องต้น (Basic Principle of Prosthesis) ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่