ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ     1 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้มอบน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. จำนวน 600 ขวด  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้