ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 D มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ     26 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 น.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค 664,999 บาท  จากการดำเนินกิจกรรมโครงการขาเทียมเพื่อคนพิการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี และวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2564 “World Lions Service Day 2021” ของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 D  นำทีมโดย ไลออน ว่าที่ร้อยตรี ธนกร  เจียโหงว ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 D, ไลออน รุ่งอรุณ  บุญรอด เลขาธิการภาคฯ, ไลออน สุเทพ  ม่วงศิริ ประธานฝ่ายวันไลออนส์สากลบริการ และไลออน จิตบุณย์  จันทพันธ์ เลขาธิการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะสมาชิกไลออนส์ภาคฯ จำนวน 50 ท่าน  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่าแก่มูลนิธิขาเทียมฯ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16 เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
มูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้