ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคชุดตรวจ Covid-19 ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่     13 กันยายน 2564

     วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.  นายแพทย์เพทาย  เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ท่านที่ 2 จากขวา), คุณรุ่ง  ศรีโพธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ท่านขวาสุด) และคณะตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบชุดตรวจ Covid-19 (Antigen Test Kit) แบบ Professional Use จำนวน 250 ชุด  เพื่อช่วยสนับสนุนการตรวจคัดกรองคนพิการขาขาดที่มารับบริการทำขาเทียม ที่ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ