ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564     6 เมษายน 2564

วันที่ 6 เม.ย. 2564 เวลา 08.30. น. มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการฯฝ่ายบริหาร พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวง ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คนไทยควรให้ความระลึกถึง ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา